Ostale akutne reakcije

Neki lijekovi uzrokuju miješane oblike jetrene disfunkcije, granulomatozne reakcije (npr. kinidin, alopurinol, sulfonamidi) ili oblike jetrenog oštećenja koje je teško klasificirati. Inhibitori HMG–CoA reduktaze (statini) dovode do supkliničkog povišenja vrijednosti aminotrasferaza u 1–2% bolesnika, premda je klinički značajno oštećenje jetre rijetko. Brojni antineoplastici također mogu dovesti do oštećenja jetre, a sam mehanizam može biti različit.