Utjecaj bolesti jetre na metabolizam lijeka

Bolest jetre može imati složeni utjecaj na izlučivanje, biotransformaciju i farmakokinetiku lijeka. U patogenetske faktore spadaju poremećaj crijevne apsorpcije, vezivanje o proteine plazme, omjer jetrene ekskrecije, protok krvi kroz jetru i portosistemsko šantiranje, bilijarna ekskrecija, enterohepatična cirkulacija i bubrežna funkcija. Posljedice su za pojedini lijek nepredvidljive i nisu u korelaciji s tipom i težinom oštećenja jetre ili rezultatima laboratorijskih pokazatelja jetrene funkcije. Stoga, nema opće prihvaćenih pravila za modifikaciju doze lijeka u jetrenih bolesnika.

Klinički učinci su različiti bez obzira na bioraspoloživost lijeka, posebno u kroničnoj bolesti jetre; npr. osjetljivost mozga na opioide i sedative je često pojačana u kroničnih jetrenih bolesnika. Zato, naizgled malene doze ovih lijekova u bolesnika s cirozom jetre mogu dovesti do encefalopatije. Mehanizam ovog učinka najvjerojatnije uključuje promjene receptora za lijekove u mozgu.