Hemoragična groznica s renalnim sindromom

(Epidemijski nefrozonefritis; korejska hemoragična groznica; epidemijska nefropatija)

Hemoragična groznica s renalnim sindromom započinje kao bolest slična gripi a može napredovati do šoka, krvarenja i zatajenja bubrega. Dijagnoza se postavlja serološkim pretragama i pomoću PCR. Smrtnost iznosi 6 do 15%. Liječi se IV ribavirinom.

Neki oblici hemoragične groznice s renalnim sindromom (HFRS) su blagi (npr. epidemijska nefropatija uzrokovana Puumala virusom koja se pojavljuje u Skandinaviji, zapadnim dijelovima bivšeg Sovjetskog Saveza i Europe), dok su drugi teški (npr. oni uzrokovani Hantaan, Seoul i Dobrava virusima što se zbiva u Koreji i na Balkanu).

Simptomi, znakovi i dijagnoza

Inkubacija traje ~2 tjedna. U blagim je oblicima infekcija često bez simptoma. Kad se simptomi pojave, početak je nagao, s visokom vrućicom, glavoboljom, križoboljom i bolovima u trbuhu. Subkonjunktivalna krvarenja, petehije na nepcu i petehijalni osip na trupu se mogu pojaviti 3. ili 4. dana. U >90% slučajeva se pojavljuje difuzno crvenilo lica nalik na opekline od sunca uz dermografizam. Postoji relativna bradikardija, a u malom broju slučajeva od 1/ 2bolesnika sa šokom dolazi do prolazne blage hipotenzije. Nakon 4. dana dolazi do zatajenja bubrega. Oko 20% bolesnika postaje pomućene svijesti. U 1% dolazi do konvulzija ili teških žarišnih neuroloških simptoma. Osip se povlači; u bolesnika se razvija poliurija i za nekoliko se tjedana oporavljaju. Može se razviti proteinurija, hematurija i piurija.

Na HFRS se sumnja u bolesnika s mogućom izloženošću uzročniku, a koji imaju vrućicu, sklonost krvarenju i zatajenje bubrega. U slučaju sumnje, treba odrediti KKS, elektrolite, testove bubrežne funkcije, testove koagulacije i pretragu mokraće. Tijekom hipotenzivnog razdoblja, Hkt se povećava, uz razvoj leukocitoze i trombocitopenije. Može doći do albuminurije, hematurije te pojave eritrocitnih i leukocitnih cilindara, obično između 2. i 5. dana. Tijekom diuretskog razdoblja su česti poremećaji elektrolita. Na koncu dijagnoza HFRS počiva na serologiji ili PCR–u.

Prognoza i liječenje

Tijekom diuretskog razdoblja može doći do smrti uslijed gubitka tekućine, poremećaja elektrolita i sekundarnih infekcija. Oporavak obično traje 3 do 6 tjedana, no može potrajati i do 6 mjeseci. Ukupna smrtnost iznosi 6 do 15%, od čega se gotovo svi smrtni slučajevi događaju kod težih oblika bolesti. Ostatna disfunkcija bubrega je rijetka, osim u teškom obliku bolesti koji se pojavljuje na Balkanu.

Liječi se IV ribavirinom (početna doza 30 mg/kg, potom 16 mg/kg svakih 6 h tijekom 4 dana, a nakon toga 8 mg/kg svakih 8 h, 3 dana). Ključne su potporne mjere, koje mogu obuhvaćati i dijalizu, osobito u diuretskom razdoblju.