Infekcija hantavirusima

Rod Hantavirusa čine najmanje 4 serološke skupine uz 9 virusa koji uzrokuju 2 izražena klinička sindroma koji se ponekad preklapaju; hemoragičnu groznicu s renalnim sindromom (HFRS) i hantavirusni plućni sindrom (HPS). Virusi koji uzrokuju HFRS su Hantaan, Seoul, Dobrava (Beograd) i Puumala. HPS uzrokuju Sin Nombre, Black Creek Canal, Bayou i New York–1. Hantavirusi se pojavljuju diljem svijeta, u divljih glodavaca koji ih čitavog života izlučuju mokraćom i stolicom. Virus se prenosi među glodavcima. Do prijenosa na ljude dolazi udisanjem aerosola izlučevina glodavaca. Nedavni dokazi ukazuju kako, u rijetkim prilikama može doći do prijenosa s čovjeka na čovjeka. Prirodne i u laboratorijima zadobivene infekcije postaju sve učestalije.

Laboratorijska dijagnoza infekcije Hantavirusom se postavlja serološkim pretragama i PCR–om reverznom transkriptazom (rt–PCR). Serološke pretrage uključuju enzimsku imunoapsorpcijsku pretragu (ELISA) te Western i strip imunoblot. Rast virusa je tehnički otežan a u laboratoriju su potrebne mjere biološke sigurnosti 3. razine.