Bartoneloze

Bartonella sp. je gram–negativna bakterija koja se u prošlosti svrstavala u Rikecije. Uzrokuje nekoliko rijetkih bolesti; bolest mačjeg ogreba, akutnu febrilnu anemiju, kronični kožni osip i, u imunokompromitiranog bolesnika, diseminirani oblik bolesti (vidi TBL. 173–1).