Druge infekcije yersinijom

Yersinia enterocolitica i Y. pseudotuberculosis su raširene diljem svijeta i uzrokuju infekcije u ljudi.

Y. enterocolitica je česti uzrok proljeva i mezenteričnog adenitisa. Y. pseudotuberculosis češće uzrokuje mezenterični adenitis a na nju se sumnjalo i kod slučajeva intersticijskog nefritisa, hemolitično–uremičnog sindroma i bolesti nalik na šarlah. Obje vrste mogu uzrokovati faringitis, septikemiju, žarišne infekcije mnogih organa i reaktivni artritis. Čak i uz liječenje, smrtnost od septikemije može doseći i 50%.

Uzročnici se mogu otkriti u uobičajenim kulturama, uzoraka s inače sterilnih mjesta. Za uzgoj s nesterilnih mjesta potrebne su selektivne metode uzgoja. Postoje i serološke pretrage, ali su komplicirane i nisu standardizirane. Za dijagnozu, osobito u slučajevima reaktivnog artritisa potrebna je visoka doza sumnje i uska suradnja s kliničkim laboratorijem.

Liječenje proljeva je potporno jer je bolest samoograničavajuća. Kod septičnih komplikacija potrebno je primijeniti na β–laktamazu otporne antibiotike na osnovi antibiograma. Prevencija se usmjerava na baratanje hranom i njezinu pripremu, kućne ljubimce i epidemiologiju sumnjivih epidemija.