Infekcije proteama

Protee su normalna fekalna flora koja često uzrokuje infekciju u bolesnika čija je normalna flora poremećena liječenjem antibioticima.

Protee čine barem 3 vrste gram–negativnih organizama: Proteus (P. mirabilis, P. vulgaris i P. myxofaciens), Morganella (M. morganii) i Providencia (P. rettgeri, P. alcalifaciens i P. stuartii). Međutim, većina infekcija u ljudi je uzrokovana s P. mirabilisom. Ovi uzročnici predstavljaju normalnu fekalnu floru a također se mogu naći u tlu i vodi. Često se nalaze u površnim ranama, iscjetku iz uha i sputumu, osobito u bolesnika čija je normalna flora iskorijenjena antibiotskim liječenjem. Mogu uzrokovati bakterijemiju i duboke infekcije, osobito uha i mastoidnih sinusa, peritonealne šupljine i mokraćnog sustava bolesnika s kroničnim infekcijama mokraćnog sustava ili kamencima bubrega i mokraćnog mjehura.

P. mirabilis je često osjetljiv na ampicilin, karbenicilin, tikarcilin, piperacilin, cefalosporine i aminoglikozide. Druge vrste su često otpornije, no u osnovi su osjetljive na fluorokinolone, karbanapeme, piperacilin– tazobaktam, 3. generaciju cefalosporina i cefiksim.