Oroya groznica i verruga peruana

Oroya groznica i verruga peruana (peruanske bradavice) su infekcije koje uzrokuje Bartonella bacilliformis. Prilikom prvotne infekcije razvija se Oroya groznica a nakon oporavka od primarne infekcije razvija se verruga peruana.

Obje bolesti su endemske samo u Andama Kolumbije, Ekvadora i Perua, a obje na čovjeka prenosi pješčana muha Phlebotomus.

Simptomi Oroya groznice su vrućica i teška anemija, čiji početak može biti nagao ili neprimjetan. Anemija je ponajprije hemolitična, no također dolazi i do mijelosupresije. Mogu se razviti boli u mišićima i zglobovima, jaka glavobolja, te često delirij i koma. Može doći do sekundarne bakterijemije koju uzrokuje Salmonella ili drugi koliformni mikroorganizmi. Verruga peruana se očituje brojnim promjenama na koži koje su jako slične bacilarnoj angiomatozi, a obično se pojavljuju na udovima i licu. Mogu trajati mjesecima do godinama a mogu biti praćene bolovima i vrućicom.

Dijagnoza Oroya groznice se potvrđuje hemokulturama. U neliječenih bolesnika smrtnost može prijeći 50%. Budući da je Oroya groznica često komplicirana Salmonella bakterijemijom, lijek izbora je kloramfenikol 500–1000 mg PO svakih 6 h, 7 dana. Verruga peruana se dijagnosticira na osnovi izgleda, a ponekad i biopsijom koja pokazuje angiogenezu u dermisu. Liječenje verruge peruane većinom antibiotika dovodi do povlačenja, no recidivi su česti pa je potrebna dugotrajna terapija.