Enterokokne infekcije

Enterococcus faecalis i E. faecium uzrokuju endokarditis, infekcije mokraćnog sustava, intraabdominalne infekcije, celulitis i infekcije rana, kao i istovremenu bakterijemiju. Enterokoke koji su povezani s teškim infekcijama je teško iskorijeniti, osim ukoliko se ne primijeni kombinacija lijekova koji djeluju na staničnu stijenku bakterije, poput penicilina, ampicilina ili vankomicina, i aminoglikozida, poput gentamicina ili streptomicina.

Enterokoki otporni na vankomicin (engl. vancomycin–resistant enterococci = VRE) mogu također biti otporni i na aminoglikozide, β– laktame koji djeluje na staničnu stijenku bakterije (poput penicilina G i ampicilina) i druge glikopeptide (poput teikoplanina). Kad ih se otkrije, moraju se primijeniti strogi postupci izolacije. Preporučeno liječenje obuhvaća streptogramine (kinupristin plus dalfopristin) i oksazolidinone (linezolid).