Ptičja gripa

Ptičju influencu (gripu) uzrokuju sojevi influence A koji inače zaražuju samo divlje ptice (a ponekad svinje). Infekcije ovim sojevima nedavno su otkrivene i u ljudi.

Većina infekcija u ljudi je izazvana sojevina ptičje influence tipa H5N1, no neke od infekcija u ljudi su izazvali i H7N7, H7N3 i H9N2. Infekcije ovim sojevima su u divljih ptica asimptomatske, no u domaćih ptica mogu izazvati bolesti s vrlo visokom smrtnošću.

Prvi slučajevi u ljudi su otkriveni u Hong Kongu, 1997. Širenje na ljude bilo je ograničeno na one koji su uzgajali domaće ptice. Međutim, 2003. i 2004., ljudi su bili zaraženi sojevima ptičje influence u nekoliko Azijskih država (s H9N2 te, s nastavkom u 2005. s H5N1), Kanadi (H7N3) i Nizozemskoj (H7N7). Premda je u većini slučajeva postojao dodir sa zaraženim pticama, u Nizozemskoj, a možda i u Aziji je vjerojatno došlo i do određenog prijenosa s čovjeka na čovjeka.

Svi virusi influence su sposobni brzo mutirati, stvarajući mogućnost da bi ptičji sojevi mogli poprimiti sposobnost lakšeg širenja s čovjeka na čovjeka. Do tog bi moglo doći neposrednom mutacijom ili rekombinacijom s humanim sojevima u svinjskog ili ljudskog domaćina. Većina stručnjaka izražava zabrinutost da bi, zadobiju li ti sojevi sposobnost za učinkovito širenje s čovjeka na čovjeka, mogli izazvati pandemiju gripe.

Infekcije ljudi sa sojevima ptičje influence H5N1 mogu izazvati teške respiratorne simptome. Smrtnost je tijekom izbijanja 1997. iznosila 33%, a 2004. skoro 80%. Infekcija sa sojevima H7 najčešće uzrokuje konjunktivitis, iako je u izbijanju u Nizozemskoj nekolicina bolesnika imala simptome slične gripi a jedan bolesnik (od 83) je umro.

Odgovarajući klinički sindrom u okolnostima izloženosti poznatoj zaraženoj osobi ili pticama u području gdje traje ptičja gripa bi trebao potaknuti razmatranje ove infekcije. Nedavno putovanje u Aziju u anamnezi, uz izlaganje pticama ili zaraženim osobama trebao bi potaknuti pretrage na influencu A pomoću PCR–a reverznom transkriptazom. Ne treba pokušati uzgojiti uzročnika. Sumnjivi i potvrđeni slučajevi prijavljuju se Centers for Disease Control and Prevention.

Indicirano je liječenje oseltamivirom ili zanamivirom u uobičajenim dozama. Soj H5N1 iz izbijanja 2004. godine je otporan na amantadin i rimantadin. Ograničavanje infekcije se postiže uništenjem zaraženih jata.