Brill-zinsserova bolest

Brill–Zinsserova bolest je ponovno izbijanje epidemičnog tifusa, koje se zbiva godinama poslije prvog napadaja.

Oboljeli od Brill–Zinsserove bolesti ili su ranije imali epidemični tifus ili su živjeli u endemskom području. Kako izgleda, kada je obrana domaćina narušena, živi uzročnici zaostali u tijelu se aktiviraju, uzrokujući rekurentni (povratni) tifus; zato je bolest sporadična, javlja se u bilo koje godišnje doba i bez prisustva inficiranih ušiju. Ipak, uši koje se hrane na oboljelima mogu se inficirati i dalje prenijeti uzročnika.

Simptomi i znakovi su gotovo uvijek blagi i sliče na epidemični tifus sa sličnim poremetnjama cirkulacije te promjenama na jetri, bubrezima i CNS–u. Remitirajuća vrućica (povremeno slabi) traje oko 7 do 10 dana. Osip je obično vrlo sitan ili odsutan. Smrtnost je nula. Dijagnostiku i liječenje vidi na str. 1491.