Erlihioza

Erlihiozu uzrokuje bakterija slična rikeciji roda Ehrlichia a na ljude je prenose krpelji. Simptomi su slični onima kod pjegave groznice Stjenjaka izuzev što osip ima samo manji broj bolesnika. Bolest počinje naglo s vrućicom, zimicom, glavoboljom i malaksalošću.

Etiologija i epidemiologija

Erlihije su obvezatne intracelularne bakterije koje izgledaju kao sitne inkluzije u citoplazmi limfocita i neutrofila. Infekcije se prenose na ljude ugrizom krpelja, katkad prilikom kontakta sa životinjama koje nose smeđi pseći krpelj ili jelenski krpelj. Većina je slučajeva utvrđena u jugoistočnim i središnjim južnim dijelovima SAD–a. Za ljude su patogene tri vrste Ehrlichia u SAD–u: E. chaffeensis uzrokuje humanu monocitnu erlihiozu; Anaplasma phagocytophila (ranije E. phagocytophila) i E. ewingii uzrokuju humanu granulocitnu erlihiozu. Različit primarni cilj napada (monociti ili granulociti) rezultira samo neznatno različitim kliničkim manifestacijama.

Simptomi i znakovi

Premda su neke infekcije asimptomatske, većina uzrokuje naglu pojavu bolesti s vrućicom, zimicom, glavoboljom i malaksalošću, obično počinjući otprilike 12 dana nakon ugriza krpelja. U nekih bolesnika izbije makulopapularni ili petehijalni osip koji zahvaća trup i udove, iako E. ewingii rijetko izaziva osip. Mogu se javiti bolovi u trbuhu, povraćanje i dijareja, DIK, konvulzije i koma.

Dijagnoza i liječenje

Dijagnostički serološki testovi su raspoloživi, ali PCR krvi je osjetljivija i specifičnija metoda i može dati ranu dijagnozu. Inkluzije erlihija u citoplazmi monocita ili neutrofila su moguće. Hematološke i hepatične abnormalnosti su leukopenija, trombocitopenija i patološke vrijednosti parametara jetrene funkcije, posebno povišene razine transaminaza.

Liječenje je najbolje započeti prije dobivanja laboratorijskih nalaza. Kada se liječenje započme rano, bolesnici općenito odgovore brzo i dobro. Kada liječenje kasni, moguće su ozbiljne komplikacije, uključujući virusne i gljivične superinfekcije i smrt u 2 do 5% slučajeva. Podrobnije o liječenju vidi na str. 1490. Valja poduzeti mjere za sprječavanje ugriza krpelja (vidi OKVIR 177–1).