Murini (endemski) tifus

Murini tifus uzrokuje Rickettsia typhi, koju na čovjeka prenose štakorske buhe; klinički je slična, ali blaža nego, epidemični tifus, uzrokujući zimicu, glavobolju, vrućicu i osip.

Životinjski rezervoari uključuju divlje štakore, miševe i druge glodavce. Štakorske a vjerojatno i mačje buhe prenose uzročnika na ljude. Rasprostranjenost je sporadična, ali diljem svijeta; incidencija je niska, ali veća u područjima s velikim brojem štakora.

Nakon inkubacije od 6 do 18 dana (medijan 10 dana), uz zimicu s tresavicom javlja se glavobolja i vrućica. Vrućica traje oko 12 dana; zatim se temperatura postupno vraća na normalu. Osip i druge manifestacije su slični onima epidemičnog tifusa ali su znatno lakše. Rani osip je rijedak i diskretan. Smrtnost je niska, ali viša u starijih bolesnika.

Murini tifus se dokazuje imunofluorescencijskim testom (IFA), imunohistologijom bioptata kože, PCR–om i ELISA–om. Incidencija je snižena reduciranjem populacije štakora i štakorske buhe. Ne postoji djelotvorno cjepivo. Prvi lijek je doksiciklin 200 mg PO jednokratno a zatim 100 mg 2×/dan sve dok se bolesnikovo stanje ne poboljša i ne postane afebrilan 24 do 48 h, ali se lijek nastavlja davati još barem 7 dana. Kloramfenikol 500 mg PO ili IV 4×/dan 7 dana je lijek 2. linije (opširnije o liječenju vidi na str. 1490.)