Goveđa trakavica

Infekcija goveđom trakavicom, Taenia saginata, može izazvati blagi poremećaj probave ili izbacivanje pokretnog segmenta stolicom. Liječi se prazikvantelom.

Intermedijarni domaćin T. saginate je stoka. Ljudi se zaraze jedući cisticerke u sirovoj ili nedovoljno kuhanoj govedini. Za oko 2 mj., larve sazrijevaju u odrasle trakavice (obično postoji samo 1 do 2) koje mogu živjeti nekoliko godina.

Do infekcija dolazi širom svijeta, osobito u stočarskim područjima tropske i suptropske Afrike, Bliskog Istoka, istočne Europe, Meksika i Južne Amerike. Infekcija je kod stoke u SAD–u rijetka a nadzire ju federalna inspekcija.

Izbacivanje pokretnog segmenta često skreće pažnju liječnika na bolesnika bez drugih simptoma. Neki bolesnici imaju blage probavne simptome. Stolicu treba pregledati na proglotide i jajašca; jajašca se mogu naći i na obriscima anusa. Jaja T. saginate se ne mogu razlikovati od onih T. solium (svinjske trakavice), kao što se ne razlikuje ni klinička slika niti liječenje crijevnih infekcija.

Liječi se jednokratnom dozom prazikvantela od 5 ili 10 mg/kg. Druga je mogućnost liječenja jednokratna doza niklozamida od 2 g, koja se daje u obliku 4 tablete (svaka od 500 mg) koje se prožvaču i progutaju s malo vode (40 do 50 mg/kg djeci). Izlječenje s oba lijeka se postiže u oko 90% slučajeva. Liječenje se može smatrati uspješnim kad se 4 mj. ne izbaci više nijedna proglotida.