Infekcija s dipylidium caninum

Dipylidium caninum može uzrokovati crijevnu infekciju, koja je tipično bez simptoma.

D. caninum nalazimo u pasa i mačaka. Intermedijarni domaćini su buhe. Ako malo dijete slučajno proguta buhu, dolazi do asimptomatske infekcije koja prolazi spontano, no u stolici se mogu naći proglotide.