Infekcija s hymenolepis diminuta

Hymenolepis diminuta može uzrokovati crijevnu infekciju.

H. diminuta, štakorska trakavica, ima životni ciklus sličan posrednom ciklusu Hymenolepis nane, koji uključuje kukce koji žive u žitu (vidi gore). Rijetko zaražuje ljude, no može uzrokovati blagi proljev. Dijagnoza se postavlja nalazom karakterističnih jajašaca u stolici. Infekcija se učinkovito liječi prazikvantelom.