Infekcija s hymenolepis nana

Hymenolepis nana, mala crijevna trakavica, je najčešća trakavica u ljudi; liječi se prazikvantelom.

H. nana je duga samo 15 do 40 mm. Potreban joj je samo jedan domaćin, no životni ciklus joj se također može odvijati u dva. Njezine larve migriraju samo unutar stijenke crijeva, a životni vijek joj je relativno kratak (4 do 6 tj.). H. nana je učestalija kod stanovništva koje živi u siromaštvu i lošoj higijeni, osobito gdje ima buha.

H. nana može izazvati zarazu na 3 načina: (1.) posrednim ciklusom koji obuhvaća 2 domaćina, s glodavcima kao primarnim konačnim domaćinima a žitnim žoharima, buhama ili drugim kukcima koji se hrane na zagađenom izmetu glodavaca kao intermedijarnim domaćinima; (2.) fekalno–oralnim putem kod kojeg se jajašca prenose s čovjeka na čovjeka ili kruže u istom domaćinu; i (3.) unutarnjom autoinfekcijom kod koje se jajašca razvijaju unutar crijeva i stvaraju drugu generaciju bez da napuste domaćina. Autoinfekcija može dovesti do velikog broja parazita, koji izazivaju mučninu, povraćanje, proljev, bol u trbuhu, mršavljenje i nespecifične sistemne simptome. Izraženi stanični i humoralni odgovor na tkivno razdoblje infekcije s H. nana vjerojatno pruža određenu zaštitu u odraslih osoba koje žive u endemskim područjima.

Dijagnoza se postavlja nalazom jajašaca u uzorcima stolice. Lijek izbora je prazikvantel u jednokratnoj dozi od 25 mg/kg PO.