Blok grane snopa i fascikularni blok

Blok grane snopa je djelomični ili potpuni prekid provođenja impulsa u jednoj od grana Hisova snopa; fascikularni blok je sličan prekid u jednom od polusnopova grane. Ova dva poremećaja mogu postojati istodobno. Obično nema simptoma, ali prisutnost jednog od njih ukazuje na poremećaj srca. Dijagnozu postavlja EKG. Nije indicirano specifično liječenje.

Blokove provođenja mogu uzrokovati brojni poremećaji srca, uključujući degenerativne promjene u samom srcu (intrinzična degeneracija), bez neke druge bolesti srca.

Sl. 75–14. Fibrilacija atrija u Wolff–Parkinson–Whiteovom sindromu.

Sl. 75–14. Fibrilacija atrija u Wolff–Parkinson–Whiteovom sindromu.

Sl. 75–15. Blok desne grane snopa.

Sl. 75–15. Blok desne grane snopa.

Blok desne grane snopa (engl. RBBB = right bundle branch block = BDG – vidi SL. 75–15) se može javiti u naoko zdravih ljudi. Može se javiti još i kod prednjeg infarkta miokarda, što ukazuje na značajnu ozljedu miokarda. Novonastali BDG bi trebao potaknuti potragu za srčanom patologijom koja je u njegovoj podlozi, no često se ne nađe uzroka. Privremeni BDG se može javiti i nakon plućne embolije. Iako BDG izobličuje QRS–kompleks, ne utječe značajno na dijagnosticiranje infarkta miokarda EKG zapisom.

Blok lijeve grane snopa (engl. LBBB = left bundle branch block = BLG – vidi SL. 75–16) je češće povezan s anatomskim promjenama srca nego BDG. BLG obično onemogućava dijagnozu IM na osnovi EKG–a.

Fascikularni blok uključuje prednji ili stražnji snopić lijeve grane. Prekid u lijevom prednjem snopiću uzrokuje lijevi prednji hemiblok, koji je karakteriziran skromnom prolongacijom QRS– kompleksa (<120 milisekundi) i osovinom QRS–kompleksa u frontalnoj ravnini negativnijom od –30° (lijeva devijacija osovine). Lijevi stražnji hemiblok je povezan s osovinom QRS– kompleksa pozitivnijom od +120°. Veze između hemiblokova i anatomskih promjena srca su iste i za BLG.

Sl. 75–16. Blok lijeve grane snopa.

Sl. 75–16. Blok lijeve grane snopa.

Hemiblokovi mogu postojati uz druge poremećaje provođenja: BDG i lijevi prednji ili stražnji hemiblok (bifascikularni blok); i lijevi prednji ili stražnji hemiblok, BDG i AV blok I stupnja (nepravilno nazvan trifascikularni blok; AV blok I stupnja obično potječe od AV–čvora). Trifascikularni blok se odnosi na BDG s promjenljivim lijevim prednjim ili lijevim stražnjim hemiblokom ili izmjenjujućim BLG i BDG. Pojava bifascikularnog ili trifascikularnog bloka nakon IM ukazuje na opsežnu ozljedu srca. Bifascikularni blokovi ne zahtijevaju terapiju, osim kad postoji intermitentni AV blok II ili III stupnja. Pravi trifascikularni blok zahtijeva neposrednu, pa zatim trajnu elektrostimulaciju.

Nespecifični poremećaji intraventrikulskog provođenja se dijagnosticiraju kad je QRS– kompleks produžen (>120 milisekundi), a oblik QRS–kompleksa nije svojstven BLG–u ili BDG–u. Kašnjenje provođenja se može dogoditi iza Purkinjeovih niti i rezultirati sporim provođenjem impulsa između miocita miokarda. Nije indicirano specifično liječenje.