Akrocijanoza

Akrocijanoza je perzistentna, bezbolna, simetrična cijanoza šaka, stopala ili lica, uzrokovana vazospazmom malih krvnih žila kože.

Akrocijanoza obično pogađa žene i nije povezana s okluzivnom bolešću arterija. Prsti i šake ili stopala su trajno hladni i plavkasti, pojačano se znoje i mogu naticati. Za razliku od Raynaudova fenomena, cijanoza perzistira i teško se povlači, ne javljaju se trofičke promjene i ulceracije, te nema bolnosti. Pulzacije su uredne.

Osim ohrabrenja bolesnika i izbjegavanja hladnoće, liječenje obično nije potrebno. Može se pokušati s vazodilatatorima, ali najčešće nisu djelotvorni.