Elektrofiziološko ispitivanje

Kod elektrofiziološkog ispitivanja elektroda koja snima i elektroda koja stimulira se umetnu kateterizacijom desnog ili lijevog srca u sve 4 srčane šupljine. Atriji se stimuliraju iz desnog ili lijevog atrija, ventrikuli iz apeksa desnog ventrikula ili izgonskog trakta desnog ventrikula i bilježi se srčana provodljivost. Tehnike programirane stimulacije se mogu koristiti za provociranje i prekidanje kružnih aritmija. Elektrofiziološko ispitivanje je primarno indicirano za evaluaciju i liječenje aritmija koje su ozbiljne, teško uhvatljive ili postojane. Ta ispitivanja mogu poslužiti za donošenje primarne dijagnoze, procjenu učinkovitosti antiaritmika, ili za mapiranje aritmijskih žarišta prije radiofrekventne ablacije kateterom (vidi str. 691); raspoložive su različite tehnike mapiranja.