Premoštenje koronarnih arterija

Premoštenje koronarnih arterija (vidi i str. 634) uključuje premoštenje prirodnih, u visokom stupnju stenoziranih (suženih) ili okludiranih (začepljenih), koronarnih arterija koje su neprikladne za angioplastiku i ugradnju stenta (potpornika). Indikacije se mijenjaju kako se perkutane intervencije (vidi str. 598) sve više izvode.

Postupak obuhvaća torakotomiju—središnju sternotomiju. Stroj srce–pluća služi kao kardiopulmonalna premosnica, iako to nove tehnike izbjegavaju i koriste direktnu revaskularizaciju kucajućeg srca. Postupak uključuje torakotomiju i sternotomiju u središnjoj liniji. Obično se uzima lijeva interna mamarna arterija za premoštenje lijeve prednje silazne koronarne arterije. Druge premosnice su dijelovi vene safene koja se uzima s noge. Koriste se i desna interna mamarna arterija i arterija radijalis preparirana iz nedominantne ruke.

Komplikacije su krvarenje, infekcija, fibrilacija atrija, no mogu zahvatiti i druge organe i sustave (npr. pluća, bubrege, mozak, GI). Hospitalizacija obično traje 4–5 dana, no zbog komplikacija se može produžiti.