Multifaktorno nasljeđivanje

Mnoge osobine (npr. visina) su raspoređene po Gaussovoj krivulji (normalna distribucija); ovakva distribucija je kompatibilna s multigenskim određivanjem osobine. Svaki gen doprinosi ili oduzima osobini nezavisno od drugih gena. Prema ovoj distribuciji malo je ljudi koji predstavljaju krajnosti a mnogi su u sredini jer je malo vjerojatno da će ljudi naslijediti višestruke faktore koji djeluju u istom smislu. Okolišni faktori, od koji svaki doprinosi konačnom rezultatu ili mu oduzima, doprinose normalnosti distribucije.

Mnoge relativno česte prirođene nakaznosti i obiteljske bolesti nastaju multifaktornim nasljeđivanjem. U zahvaćene osobe, bolest predstavlja zbroj genskih i okolišnih utjecaja. Opasnost od pojave takve osobine je puno veća u rođaka u prvom koljenu (koji imaju 50% gena kao i zahvaćena osoba), nego u dalekih rođaka koji su vjerojatno naslijedili samo nekoliko gena koji su za to jako odgovorni.

Česte bolesti s multifaktornim nasljeđivanjem su hipertenzija, koronarna bolest, diabetes mellitus, rak, defekti neuralne cijevi i artritis. Pronađeni su mnogi za njih odgovorni geni. Genetski određeni predisponirajući faktori, uključujući i obiteljsku anamnezu te biokemijske i molekularne parametre mogu pronaći osobe koje su u opasnosti i koje će vjerojatno imati koristi od preventivnih mjera.