Patentna zaštita

Tvrtki koja je razvila novi lijek, u SAD–u se garantira patent za sam agens, za način njegove proizvodnje i za njegovu primjenu. Proizvođač je nerijetko vlasnik više patenata za isti lijek, a može patentirati i sustav koji nosi i oslobađa lijek u krvnu struju. Patent osigurava kompaniji ekskluzivna prava na lijek kroz 17 godina. Međutim, od časa otkrića lijeka do njegovog odobravanja za humanu ili veterinarsku primjenu prođe oko 10 godina, tako da izvornom proizvođaču ostaje svega nekih 7 godina za ekskluzivno plasiranje (lijekovi za AIDS i druge po život opasne bolesti obično prolaze bržu proceduru registracije).

Nakon što je patent istekao, drugi proizvođači mogu prodavati generičke verzije istog lijeka, u pravilu po mnogo nižoj cijeni. Ipak, svi takvi lijekovi nemaju generičke alternative; ponekad je proces proizvodnog oponašanja previše složen, a ponekad ne postoje adekvatni testovi koji bi pokazali da generički proizvod djeluje istovjetno zaštićenome. Međutim, općenito se pretpostavlja da generički preparati djeluju jednako dobro. Takav se proizvod može plasirati pod zaštićenim imenom (zaštićen generički lijek) ili samo pod generičkim nazivom. U svakom slučaju FDA mora odobriti svaku generičku verziju određenog lijeka.