Otrovanja paracetamolom

Više od 100 različitih proizvoda koji sadrže paracetamol dostupno je bez liječničkog recepta. Veliki broj dječjih preparata dostupan je u obliku tekućine, tableta i kapsula.

Paracetamol je vrlo siguran lijek, ali nije bezopasan. Velika količina paracetamola preplavi jetru, tako da ona više ne može razgraditi lijek u bezopasne metabolite. Kao rezultat tog procesa nastaje toksična tvar koja može teško oštetiti jetru. Otrovanja paracetamolom rijetko su fatalna za djecu prije puberteta, a razlog za to nije do kraja objašnjen. U djece starije od 12 godina, kao i u odraslih prilikom uzimanja prevelike količine postoji rizik od oštećenja jetre.

Simptomi

Simptomi kod uzimanja prevelike količine paracetamola podijeljeni se u četiri faze:

  • Faza 1 (prvih nekoliko sati): prisutni su samo pojedini simptomi ili može proteći bez simptoma, premda je uzeta velika količina lijeka. Osoba se ne doima bolesnom.

  • Faza 2 (nakon 24 sata): Učestali su mučnina i povraćanje. Jetreni testovi pokazuju odstupanja u normalnoj funkciji.

  • Faza 3 (nakon 3 do 5 dana): Povraćanje se nastavlja. Jetreni testovi pokazuju da je njezina funkcija znatno oštećena. Pojavljuju se simptomi zatajenja jetre.

  • Faza 4 (nakon 5 dana). Dolazi do oporavka ili smrti radi zatajenja jetre.

Liječenje

Mora se pozvati Centar za otrovanja da odredi koje je liječenje potrebno. U slučaju da je liječenje potrebno, hitni terapijski postupak može se započeti kod kuće. Djetetu treba dati sirup od ipekakuane da izazove povraćanje i time isprazni želudac. U ambulanti hitne pomoći sonda se može postaviti u želudac kroz nos, te se želudac može isprati vodom. Aktivni medicinski ugljen može se dati putem te sonde kako bi se paracetamol apsorbirao u potpunosti prije nego što uđe u krv. Koncentracija paracetamola mjeri se 4 do 6 sati nakon uzimanja, a katkada je potrebno i naknadno mjeriti.

U slučaju da je dijete progutalo veliku količinu paracetamola, osobito ako je njegova koncentracija u krvi visoka, može se primijeniti acetilcistein kako bi se smanjila toksičnost paracetamola.

Budući da zatajenje jetre može utjecati na sposobnost zgrušavanja krvi, u tom slučaju može se primijeniti vitamin K1 (fitonadion), kako bi se taj utjecaj umanjio. Djetetu je katkad potrebna transfuzija svježe plazme ili faktora zgrušavanja krvi.

U prethodno zdravog djeteta najčešće nakon oporavka od prevelike količine paracetamola ne dolazi do trajnog oštećenja jetre. Utjecaj dugotrajnog prekomjernog uzimanja ili ponovljenog uzimanja prevelike količine paracetamola nije do sada poznat.