Otrovanje ugljikovodikom

Ugljikovodik (organska tvar koja se sastoji od vodika i ugljika) nalazimo u petroleju, prirodnom plinu i ugljenu. Svake se godine više od 25.000 djece mlađe od 5 godina otruje jer je progutalo destilirani petrolej kao što su benzin, kerozin i razrjeđivač, halogenirane ugljikovodike, npr. ugljikov tetraklorid (koji se nalazi u tekućini za čišćenje i otapalima) i etilni diklorid (koji se nalazi u sredstvu za skidanje boja). Najveći broj smrtnih ishoda zabilježen je među adolescentima koji namjerno udišu isparljive tvari. Male količine tih tvari mogu doći u pluća i izravno ih oštetiti. Gušće tekućine, koje se upotrebljavaju u sredstvima za poliranje namještaja, najopasnije su tvari jer izrazito nadražuju i mogu uzrokovati tešku aspiracijsku upalu pluća.

Simptomi

Većina simptoma nastaje radi zahvaćenosti pluća i tankog crijeva, a u vrlo rijetkim slučajevima zahvaćen je i mozak. U početku dijete kašlje i guši se, premda je uzelo i neznatnu količinu. Disanje postaje ubrzano. Koža postaje modra zbog nedostatka kisika. Dolazi do otežanog disanja (dahtanja), povraćanja i stalnog kašlja. Starija djeca mogu se žaliti na osjećaj žarenja u želucu prije nego što povraćaju. Pojavljuju se i neurološki simptomi kao što su pospanost, stupor ili koma i konvulzije. Svi nabrojani simptomi znatno su teži prilikom uzimanja većih količina i najteži su kod djece koja su progutala zapaljive tekućine, ulja za podmazivanje ili halogenirane ugljikovodike, npr. ugljikov tetraklorid.

Bubrezi i koštana srž također mogu biti oštećeni. U teškim slučajevima dolazi do povećanja srca, otkucaji srca postaju nepravilni, može nastupiti zastoj srca (srčani arest). Upalni proces u plućima koji je toliko težak da može dovesti do smrti djeteta većinom nastaje unutar 24 sata. Oporavak nakon upale pluća traje oko tjedan dana. U slučaju da je upala pluća uzrokovana udisanjem ulja za podmazivanje, oporavak traje oko 5 do 6 tjedana.

Dijagnoza i liječenje

Najvažniji dijagnostički test je rendgenska snimka pluća.

U teškim slučajevima upala pluća koja nastaje nakon otrovanja ugljikovodicima postaje vidljiva na rendgenskim slikama unutar 2 sata, dok u 90% ljudi ona postaje vidljiva unutar 6 do 8 sati. U slučaju da se simptomi upale pluća ne razviju unutar 24 sata, neće se niti razviti. Pomoću nalaza bijele krvne slike i urinokulture može se utvrditi je li došlo do oštećenja bubrega. Mjerenje koncentracije kisika i ugljičnog dioksida u arterijskoj krvi pomaže u postavljanju dijagnoze i liječenju upale pluća.

Odmah kada se otkrije da se radi o otrovanju potrebno je nazvati Centar za otrovanja, odstraniti kontaminiranu odjeću i oprati kožu. Dijete koje je budno može popiti čašu mlijeka i na taj način razrijediti progutani sadržaj i umanjiti iritaciju želuca. Dijete koje ima bilo koji simptom koji se odnosi na zahvaćenost pluća, npr. ubrzano disanje, ubrzani rad srca ili kašalj, potrebno je odvesti u bolnici. Dijete kod kojeg se nisu razvili navedeni simptomi može se liječiti kod kuće nakon što je zatraženo mišljenje Centara za otrovanja.

Budući da je upala pluća uzrokovana kemikalijama, antibiotici nisu korisni u prevenciji. U slučaju da se razvije upala pluća liječenje se sastoji od primjene kisika, ventilacije, intravenskog davanja tekućine i brižljivog praćenja.