Fobija

Fobija je iracionalni ili pretjerani strah od predmeta, situacija ili funkcija koje stvarno nisu opasne.

Fobija se razlikuje od straha koji je normalan dio djetetovog razvoja ili straha uvjetovanog obiteljskim sukobom. Fobija od škole je primjer pretjeranog straha, koja može uzrokovati kod djeteta od 6 do 7 godina odbijanje polaženja u školu. Dijete može izravno odbijati da ide u školu ili se žali na bol u trbuhu, mučninu ili druge simptome, samo da bi ostalo kod kuće. Pretjerana reakcija djeteta može biti uvjetovana strogoćom ili prijekorom učitelja, koji uplaši osjetljivo dijete. U dobi od 10 do 14 godina fobija od škole može dovesti do ozbiljnih psiholoških problema.

Liječenje

Mlađe dijete s fobijom od škole treba vratiti što prije u školu zbog zaostatka u usvajanju gradiva. Ako je fobija toliko izražena da sprječava djetetove aktivnosti i ako dijete ne reagira povoljno na uobičajeno ohrabrivanje, potrebno je savjetovanje psihologa ili psihijatra. Neka djeca se brzo oporave od fobije prema školi, no kasnije razviju stvarni i teži poremećaj. Kod starije djece ne treba žuriti s povratkom u školu, već treba prvo procijeniti njihovo duševno stanje (mentalni status).