Poremećaj discipline

Poremećaj discipline je neodgovarajuće ponašanje koje nastaje ako je disciplina neučinkovita.

Disciplina je tehnika nagrade i kazne u cilju postizanja željenog ponašanja. Pokušaji kontrole ponašanja djeteta grdnjom ili fizičkim kažnjavanjem, mogu imati kratkotrajni učinak ako se koriste povremeno. Ove metode postaju neučinkovite ako se prečesto koriste. Grdnja ili fizička kazna mogu narušiti djetetov osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Neuspješnost u discipliniranju djeteta može dovesti do socijalno neprilagođenog ponašanja. Prijetnje da će roditelji ostaviti dijete mogu dovesti do psihološkog oštećenja.

Pohvala i nagrada potiču dobar obrazac ponašanja. U slučaju lošeg ponašanja, može se primijeniti tzv. “timeout” postupak. Za taj postupak potrebna je stolica i zaporni sat sa zvonom. Na mjestu bez predmeta i aktivnosti koji odvraćaju pažnju, kao televizija ili igračke, postavi se stolica. Mjesto ne smije biti zamračeno ili zastrašujuće, te ne smije biti u dječjoj sobi. “Timeout” postupci se primjenjuju u procesu edukacije djeteta i najbolje ih je koristiti za jedan ili tek nekoliko tipova lošeg ponašanja.

Većina djece više voli “pažnju” roditelja koju privlači lošim ponašanjem, nego stanje bez ikakve pažnje. Zbog te činjenice roditelji moraju svakodnevno odvojiti dio vremena za aktivnosti s djetetom. Takvo kreativno komuniciranje s djecom daje mogućnost i nagrađivanja, a ne samo kažnjavanja djece.