Poremećaj hranjenja

Djeca u dobi od 1 do 8 godina ima smanjeni apetit koji je uvjetovan usporenjem brzine rasta. Poremećaji hranjenja nastaju ako roditelji ili odgajatelji insistiraju na hranjenju ili su prekomjerno zabrinuti zbog djetetovog apetita i navika hranjenja. Dok se roditelji ulaguju i prijete, dijete s poremećajem hranjenja sjedi s hranom u ustima. Neka djeca povraćanjem reagiraju na prisilno hranjenje.

Liječenje

Liječenje obuhvaća smanjenje napetosti i negativnih emocija tijekom obroka. Napetost se može smanjiti jednostavnim stavljanjem hrane pred dijete i uklanjanjem nakon 15 do 20 minuta bez dodatnih komentara. Djetetu treba dopustiti da jede što želi tijekom obroka, no zabraniti hranjenje između obroka. Takvim postupkom brzo se uspostavlja ravnoteža između apetita, količine hrane i prehrambenih potreba djeteta.