Poremećaj interakcije dijete-roditelj

Poremećaji interakcije dijeteroditelj predstavljaju poremećaje u odnosu između djeteta i roditelja.

Interakcijski problemi mogu započeti već tijekom prvih mjeseci života. Odnos između majke i bebe može biti poremećen otežanom trudnoćom ili porodom. Depresija nakon poroda ili nedostatak potpore oca, rodbine ili prijatelja otežava komunikaciju majke s djetetom. Nepredvidljivost rasporeda hranjenja i spavanja može dodatno otežati odnos majke i djeteta. Do dobi od 2 do 3 mjeseca većina djece ne spava tijekom noći. Kroz to razdoblje, česte su epizode produljenog, intenzivnog plača. Roditeljska iscrpljenost, neprijateljstvo i krivica se kombiniraju s osjećajem očaja, narušavajući dodatno odnos s djetetom. Loš odnos može dovesti do usporenja mentalnog i socijalnog razvoja i uzrokovati nenapredovanje.

Liječenje

Roditeljima treba pružiti informacije o tijeku dječjeg razvoja i dati odgovarajuće savjete. Zdravstveni djelatnik treba procijeniti individualni djetetov temperament, te na osnovu toga procijeniti djetetov razvoj. Roditelji tada mogu razviti realnija očekivanja i spoznati da su krivica i sukob normalni osjećaji tijekom odgoja djeteta. Ta spoznaja pomaže roditeljima u prihvaćanju osjećaja i pokušaju izgradnje zdravog odnosa.