Pretilost

Pretilost je nakupljanje prekomjerne tjelesne masti.

Osim onih koje su iznimno mišićave, osobe čija je težina 20% i više iznad srednje točke njihova raspona težine na standardnoj tablici visinatežina smatraju se pretilima. Pretilost se može klasificirati kao blagu (20% do 40% prekomjerne težine), umjerenu (41% do 100% prekomjerne težine) i tešku (više od 100% prekomjerne težine). Pretilost je teška u samo 0,5% pretilih osoba.